Dette emnet er nedlagt

LAT4502 – Latin forskningsseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er et diskusjonsforum for forskning med fremlegg av masterstudenter, stipendiater og fast ansatte. Masterstudenten skal etter samråd med veileder legge frem enten et utkast til masteroppgave eller legge frem hele eller deler av masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du ha tilegnet deg erfaring i:

• å formulere og avgrense en konkret problemstilling til en masteroppgave
• å delta i diskusjoner av egen forskning innenfor rammen av din masteroppgave
• å delta i diskusjoner av andres forskning

I tillegg skal du ha fått:
• noe innblikk i ulike typer av forskning på feltet gresk og latinsk filologi i vid forstand (for eksempel språklige, litterære, edisjonsfilologiske, historiske, papyrologiske studier).
• innsikt i teori og metode innen antikkfaglig forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon

Undervisning

Seminaret går hvert semester med ca 7 møter per semester.

Eksamen

Karakterer bestått/ikke bestått gis på grunnlag av 2-3 godkjente presentasjoner og opposisjoner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Fra og med våren 2012 blir emnet erstattet av ANT4502 - klassisk forskningsseminar.

Undervisningsspråk

Skandinavisk