Klassiske språk (master - to år)

Programmet har to studieretninger: én for gresk og én for latin. I studiet tilegner du deg kunnskaper i språk og tekst på avansert nivå. Gjennom dette vil  din innsikt i den antikke kulturen øke.

Hva kan du jobbe med?

  • poulsen-aske-damtoft-200x243 Stipendiat 24. sep. 2013 17:45

    Studiet av latin styrker evnen til å jobbe systematisk, tenke kritisk, og skrive godt – egenskaper som etterspørres i de fleste yrker, sier Aske Damtoft Poulsen, som har master i Antikk kultur og klassiske språk.

  • gilbert-paal-rykkja-200x243 Stipendiat 15. mai 2012 14:32

    Språkkompetansen er uvurderlig når jeg jobber med de antikke tekstene som utgjør hovedkilden i forskninga mi, sier Pål Rykkja Gilbert, som er klassisk filolog og stipendiat ved NTNU.