ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypning i faglitteratur på arabisk og vestlige språk om ulike varieteter (funksjonelle, sosiale og regionale) og deres innbyrdes forhold. Innholdet kan i rimelig utstrekning tilpasses studentenes interesser og behov i forhold til arbeidet med masteroppgaven – f.eks. ta opp emner innen bilingvisme i arabiske språksamfunn

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten inngående kjennskap til sentrale arbeider og problemstillinger innen feltet – med tanke på selvstendig arbeid med moderne arabiskspråklig materiale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller tilsvarende, og meget gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) og ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (nedlagt) (som før våren 2007 var emnekodet ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (nedlagt)).

Undervisning

Forelesning/seminar med gjennomgang og drøfting av pensumlitteratur, samt arbeid med å analysere prøver på muntlig og skriftlig tekstmateriale.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som inneholder skriftlige oppgaver studenten har levert i løpet av semestret. Det kan være resymeer av pensumlitteratur, som først er lagt fram på seminaret, kortere essays over et oppgitt tema, språklig analyse av en dialekt- eller blandingstekst, kommentert oversettelse av arabisk pensumtekst og liknende. Det samlede omfanget skal være inntil 10 sider (2300 tegn per side). Ved semesterstart spesifiseres hvilke oppgaver som skal inngå i mappen i det aktuelle semesteret.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk