Dette emnet er nedlagt

EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme?

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet gis en innføring i fundamentalismens opprinnelse i kristne miljøer i USA på begynnelsen av 1900-tallet, og vi utforsker i hvilken grad bevegelser i andre religioner kan beskrives som fundamentalistiske. Vi tar utgangspunkt i et sosiologisk perspektiv, som analyserer fundamentalisme som motstand mot bestemte sider ved modernisering. Det legges vekt på at studentene skal forstå hvordan rask globalisering fra midten av 1800-tallet har skapt grunnleggende nye vilkår for religiøs organisering i hele verden. Vi går også i dybden av vestlig kristendoms enorme påvirkning på religiøse organisasjoner og religiøse roller i andre kulturer, og spør om ikke mange av bevegelsene vi kaller fundamentalistiske i for eksempel islam og hinduismen er herming etter kristne religiøse former. Emnet vil ta for seg eksempler fra fundamentalistiske bevegelser fra de fleste verdensreligioner.

Hva lærer du?

Studenter som har tatt dette emnet skal vite:

  • Hva globalisering betyr for religion
  • Hvordan sekularisering skal behandles analytisk
  • Hvordan fundamentalisme kan motivere vold
  • Hva som er sammenhengen mellom og forskjellen på fundamentalisme og nasjonalisme
     
  • Hvordan fundamentalisme har oppstått og utviklet seg i forskjellige religioner

Overlappende emner

Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.

Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.

Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Underveis i semesteret vil det bli gitt en obligatorisk flervalgstest i Fronter. Detaljert informasjon om denne vil bli gitt på semestersiden og i Fronter.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må man ha fått godkjent en obligatorisk flervalgstest ("multiple choice"). Testen gjennomføres samme semester innenfor et avgrenset tidspunkt i Fronter.
Det er studentens ansvar å innhente informasjon om flervalgstesten er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

På slutten av semesteret er det en 4-timers skoleeksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Dette emnet ble kun tilbudt høsten 2014

Eksamen

Høst 2014

Dette emnet ble kun tilbudt høsten 2014

Undervisningsspråk

Norsk