Dette emnet er nedlagt

JAP4130 – Innledende metode-/kildekurs (klassiske tekster)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten får trening i å finne og tolke sekundærlitteratur, både på vestlige språk og på japansk, i tilknytning til historiske tekster. Tekstene som leses i Klassisk japansk 2 legges til grunn for denne treningen.

Hva lærer du?

Studenten får en innføring i tekstkritisk tilnærmingsmetode og historisk analyse, samt praktisk veiledning i søking og tolkning av kilder. Studiemålet er å gi et konkret innblikk i studiet av Japans historie, og særlig i forholdet mellom de historiske kildene og historiografien i vestlig og japansk sekundærlitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80 sp. japansk språk, samt karakter C i emnet Japansk språk 3+4 (JAP2110) eller tilsvarende.Klassisk japansk 1.Kurset må tas parallelt med Klassisk japansk 2.

Anbefalte forkunnskaper

Klassisk japansk 1.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis 1-2 timer undervisning i uken fordelt på forelesninger og grupper, til sammen minimum 20 timer i semesteret.

Eksamen

Det er to mindre kvalifiseringsoppgaver underveis som må være godkjent for å kunne avlegge endelig eksamen og en semesteroppgave som ikke skal overskride 10 sider (2300 tegn).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006.

Eksamen

Siste gang vår 2006.

Undervisningsspråk

Norsk