Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klassisk japansk II er en fordypning og videreføring av Klassisk japansk I. Fokus skifter fra klassiske litterære tekster til historiske dokumenter fra Japans nyere historie, og fra en innføring i klassisk grammatikk til analyse av historiske kilder ved hjelp av sekundærlitteratur på vestlige og japanske språk.

Hva lærer du?

Emnet gjør studenten kjent med et bredt spekter historiske kilder, skrevet i forskjellige varianter av eldre japansk. Ett mål er å bevisstgjøre studenten om metodiske problemer ved tolkning av kilder. Et annet er å gi studenten innsikt i den glidende overgangen mellom klassisk og moderne japansk, og å sette studenten i stand til å forstå de mange elementene av eldre japansk som er i vanlig bruk i moderne japansk prosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Klassisk japansk I

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om japansk språk tilsvarende 80 sp., samt innsikt i klassisk japansk grammatikk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det undervises to timer i uken fordelt på forelesninger og grupper, tilsammen 28 timer.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4-timers skoleeksamen, hvor studenten oversetter deler av tekster fra pensum og svarer på spørsmål om tekstenes historiske kontekst.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006.

Eksamen

Siste gang vår 2006.

Undervisningsspråk

Norsk