Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne japansk II er en fordypning og videreføring av Moderne japansk I, og består av to elementer: lesing av japanske tekster, og øvelser i å uttrykke seg skriftlig og muntlig på japansk. Studenten leser en betydelig mengde prosatekster og skjønnlitteratur, får ukentlige skriveoppgaver på japansk, og trenes i å diskutere forskjellige emner på japansk.

Hva lærer du?

Undervisningen sikter på å utvikle studentens beherskelse av moderne japansk språk, både passivt og aktivt, muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Moderne japansk 1

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om japansk språk tilsvarende 80 sp., pluss Moderne japansk I.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret, og består av 2 ukentlige timer tekstlesing og 1 ukentlig time praktisk språktrening fordelt på forelesninger og grupper. Det undervises til sammen minimum 28 timer i semesteret.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4-timers skoleeksamen, som består av oversettelse av en kjent og en ukjent japansk tekst, besvarelse av spørsmål om en ukjent tekst, og en japansk essay om et oppgitt emne.

Hjelpemidler

Bruk av ordbøker er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006.

Eksamen

Siste gang vår 2006.

Undervisningsspråk

Norsk