MUSE4001 – Museum: historie, teori og kritikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i museumsteori og -historie med utgangspunkt i norsk og internasjonal museumforskning. Det vil gi studentene mulighet til en kritisk forståelse av dagens museumspraksiser ved å behandle teorier om hva museer er og gjør, hvordan de har blitt slik og hva de kan bli. Emnet vil omfatte museene som politiske institusjoner, som samlinger, som møtesteder, som arkitektur, som utstillingsarenaer, som kunnskapsprodusenter og som kollektiv hukommelse. Eksempler hentes fra utviklingen til en lang rekke institusjoner - kunst- og kulturhistoriske museer så vel som naturhistoriske museer og vitenssentra. Emnet skal utforske museene med et tverrfaglig blikk, og henter ressurser fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, men først og fremst er dette en innføring i det museologiske fagfeltet.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal studenten:

  • Ha kunnskap om museenes historiske utvikling, nasjonalt og globalt
  • Kjenne museumsbegrepets innhold og kunne identifisere endringer i museenes viktigste funksjoner
  • Kunne anvende den akademiske kunnskapen til kritisk analyse av samtidige museer
  • Ha god kjennskap til museologiske problemstillinger og ulike fagtradisjoner med betydning for museologien
  • Kjenne arbeidsmåter og teoretiske posisjoner innen museologien som gir grunnlag for arbeid med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for kulturhistorie og museologi er en forutsetning.

Emnet er obligatorisk for studenter på studieretning for museologi. Ved ledige plasser kan andre studenter på masternivå søke opptak.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det forutsetter aktiv deltakelse, som framlegging av artikler, deltakelse i diskusjoner og gruppeaktiviteter.

Studentene forutsettes å ha lest pensum i forkant av undervisningen og drive aktiv selvstudium av tekster.

Emnet går parallelt med og vil bygge opp under undervisningen i emnet MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon (nedlagt)

Eksamen

Semesteroppgave på maks 10 sider.
Oppgaven vil bli diskutert i fellesskap gjennom semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering MUSE4001

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk