Eksamensoppgaver og sensorveiledning

Høst 2019

Svar på tre av følgende fem oppgaver:

  1. Velg et eller flere religiøse ritual og drøft hvilken betydning deltagernes alder kan ha når ritualet utføres.
  2. Gjør rede for Webers tre autoritetskategorier og anvend dem på religiøse ledere. Bruk eksempler fra minst to religiøse grupper. 
  3. Velg en verdensreligion og drøft dens møte med moderniteten. Bruk eksempler.
  4. Gjør rede for gudsbegrep i hinduisme eller buddhisme.
  5. Drøft ulike aspekter av vold innenfor minst to religioner. 

Sensorveiledning.

Høst 2018

Svar på tre av følgende fem oppgaver:

  1. Gjør rede for hinduismens endringer i møte med det moderne.
  2. Gjør rede for bruk og betydning av hellige skrifter enten i buddhisme eller sikhisme. 
  3. Gjør rede for viktige kjennetegn ved enten kinesisk religion eller afrikansk religion.
  4. Drøft påstanden: «Religiøse ledere har en tvetydig posisjon i Norge i dag» (Thorbjørsnrud og Døving 2012, s. 8). Bruk eksempler fra både jødedom, kristendom og islam.
  5. Hvordan har religionsvitere studert religion? Drøft styrker og svakheter ved ulike metoder.

Sensorveiledning.

Publisert 20. des. 2018 11:02 - Sist endret 17. des. 2019 10:53