Dette emnet er nedlagt

REL4017 – Religionshistorisk forskningstema 7

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys i tilknytning til ulike forskningsaktiviteter, som besøk av gjesteforskere, arrangement av forskningsseminar- eller konferanse, samt planlagte og pågående forskningsprosjekt.

Emnet tilbys våren 2015:

Sharia and Muslims in the West

Emnet tilbys høsten 2013:
Art in Buddhism

Emnet tilbys våren 2012:
Religion and Sex

Hva lærer du?

Du får innblikk i aktuelle religionshistoriske problemstillinger og aktuell religionshistorisk forskning.

Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til forskernivå og forutsetter forkunnskaper innenfor det aktuelle temaområdet.

Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i religionshistorie. Deltagelse forutsetter gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer eller deltagelse på forskingskonferanser og veiledet lesning. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Hver student må skrive og få godkjent et førsteutkast til semesteroppgaven for å kunne gå opp til eksamen. Utkastet skal ha et omfang på ca. 3 sider (12 pkt, halvannen linjeavstand) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent på semestersiden.

Sammen med førsteutkastet skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.
Det er studentens ansvar å innhente informasjon om førsteutkastet er godkjent eller ikke godkjent.

Våren 2015 blir det blokkundervisning over to uker i uke 17 og 18.

Detaljert undervisningsplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave som skal leveres i Fronter ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på ca. 8 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer på semesterets første seminar, se timeplan på semestersiden

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk