Dette emnet er nedlagt

TEA4015 – Teoretisk fordypning til masteroppgaven

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaveskriveemnet tilpasses den tematikken som studentens masteroppgave tar for seg. Studenten legger opp eget pensum i samråd med sin veileder eller kontaktperson. Litteraturen som velges skal utgjøre en helhet og representere en fordypning innenfor masteroppgavens temaområde. Omfanget av pensum skal være på ca. 1000 sider. Elementære fremstillinger kan ikke inngå som en del av pensum.
Hvis temaområdet ligger tett opp til emner på lavere nivå, må pensum på leseemnet være videre og representere en teoretisk eller tematisk fordypning. Pensum kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Et utvalg kilder kan inngå i pensum til emneområdet.

Pensumlisten må godkjennes av veileder eller kontaktperson som også forsikrer seg om at pensumet ligger utenfor studentens tidligere kurslitteratur. Det anbefales at emnet tas i løpet av det først studieåret på mastergraden.

Hva lærer du?

Studenten skal opparbeide dyktighet i en kritisk lesing av forskningslitteratur og ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler. Studenten skal kunne sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i teatervitenskap.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både til sammensetning av pensum, valg av problemstilling og respons på første utkast til semesteroppgave.

Eksamen

En semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første veiledning og i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret. Studentene må tidlig i semesteret levere pensumliste og oppgavetittel godkjent av veileder til studiekonsulenten.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk