Dette emnet er nedlagt

TEA4016 – Nye perspektiver innen teatervitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys i tilknytning til ulike forskningsaktiviteter, som besøk av gjesteforskere, arrangement av forskningsseminar- eller konferanse, samt planlagte og pågående forskningsprosjekt.

Emnet tilbys høsten 2013:
Kvinner på scenen: som roller og aktører

Emnet tilbys våren 2012:
Europeisk teateravantgarde i spenningen mellom høykultur og populærkultur.

 

Hva lærer du?

Du får innblikk i aktuelle problemstillinger og aktuell forskning innen teatervitenskaå. Nivået på undervisningen forutsetter bachelorgrad med fordypning i teatervitenskap. Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under detaljert emnebeskrivelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i teatervitenskap.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer, eller deltagelse på forskingskonferanser og veiledet lesning. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Hver student må skrive og få godkjent et førsteutkast til semesteroppgaven for å få gå opp til eksamen. Utkastet skal ha et omfang på ca. 3 sider (12 pkt, halvannen linjeavstand) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med førsteutkastet skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.
Det er studentens ansvar å innhente informasjon om førsteutkastet er godkjent eller ikke godkjent.

Eksamen

Utkast til semesteroppgaven må være innlevert til gjeldende frister og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart. Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk