Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en utvidet innføring i gresk og romersk teater i antikken, med særlig vekt på komediens egenart og utvikling. Emnet omfatter både gjennomgang av teatertekster og teoretiske kommentarer om disse, og teorier om spillested, oppføringspraksis og forholdet mellom teater og samfunn. Overordnet vil fortolkningen av teateruttrykkene bli diskutert i forhold til ulike teoretiske retninger.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om, og god forståelse av teatrets innhold og uttrykk på greske og romerske scener. Studenten skal lære å lese et scenisk uttrykk i tekst og rom i relasjon til samfunnsmessige og historiske forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak på masterprogram i kultur- og idestudier, studieretning teatervitenskap eller masterprogram estestiske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master ved program for kultur- og idéstudier eller estetikkprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelsk kunnskaper anbefales

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst én av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-8 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport høst 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Norsk