Dette emnet er nedlagt

EXFAC03-IT – Examen facultatum for IT - språk, logikk, psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første introduksjon til grunnlagsproblemer innenfor kognitive vitenskaper:

  • 1. Kognitiv psykologi og beslutninger
  • 2. Nevrovitenskap
  • 3. Språk og datalingvistikk
  • 4. Logikk og kunstig intelligens

Det blir lagt særlig vekt på hva som forbinder de forskjellige vitenskapene, på metodologiske og vitenskapsteoretiske spørsmål på tvers av fagene, og på filosofiske grunnlagsproblemer som disse fatgene gir opphav til.

Hva lærer du?

Studenten skal:

  • kunne forklare for utenforstående hovedinnholdet i studieprogrammet IT - språk, logkk, psykologi
  • og spesielt hvorfor det er meningsfylt å ha de ulike disiplinene i samme program og hvilke typer problemstillinger som oppstår i møtet mellom de ulike disiplinene
  • ha tilegnet seg en reflektert holdning til metodologiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger innen området

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ex.phil, et programmeringskurs ( HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt) Grunnkurs i programmering for humanister, INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) Grunnkurs i objektorientert programmering, eller tilsvarende)

Overlappende emner

Fullt overlapp mot emnet HUMIT1760 – Introduksjon til kognisjonsvitenskaper (nedlagt).

Undervisning

Seminar: 1 dobbelttime ukentlig, til sammen 12 dobbelttimer (noen forelesningsfrie uker)

Gruppe: 1 dobbelttime ukentlig.

Eksamen

I løpet av kurset skal studenten gi to obligatoriske 15-minutters muntlige presentasjoner fra pensum der et skriftlig sammendrag av hver presentasjon én side) leveres til gruppelærer. Tema for presentasjonene velges fra en liste laget av gruppelærer. I tillegg skal studenten være opponent på en annens presentasjon to ganger. Studenten må få godkjent begge presentasjonene for å få lov til å gå opp til eksamen.

Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

I slutten av semesteret er det en skriftlig eksamen på 3 timer. Karakterskala: A-F.

Annet

Anbefalt ex.fac.-variant for alle studenter i IT – språk, logikk, psykologi. Alternativ for studenter i andre program eller uten programtilknytning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår. Første gang våren 2004. Siste gang våren 2006.
Dette emnet gis ikke lenger, grunnet at studieprogrammet det er beregnet for har flyttet til Mat.Nat., og der kreves ikke exfac slik som på HF.

Eksamen

Hver vår. Første gang våren 2004. Siste gang våren 2006.
Dette emnet gis ikke lenger, grunnet at studieprogrammet det er beregnet for har flyttet til Mat.Nat., og der kreves ikke exfac slik som på HF.

Undervisningsspråk

Norsk