Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av irske tekster, både prosa og poesi med særlig vekt på syntaks.

Hva lærer du?

Emnet skal gjøre studenten fortrolige med nyere irsk skriftspråk generelt og syntaks spesielt. Studenten skal også få en oversikt over hovedtrekkene i irsk litteraturhistorie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Totalt 84 timer fordeld på ca. 7 timer pr. uke med enkelte undervisningsfrie uker beregnet på oppgaveskriving. Studenter som ønsker å ta dette emnet må være forberedt på å jobbe mye på egen hånd med tekstene som skal gjennomgås for å få utbytte av emnet.

En skriftlig oppgave og en muntlig presentasjon må godkjennes før studenten kan avlegge eksamen.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en tre dagers hjemmeeksamen og en muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Hjemmeeksamen teller 60% og muntlig eksamen teller 40% av den endelige karakteren.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2007

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål

Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2009

Vår 2007

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk