Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgang av de viktigste punktene innefor den språklige og sosiokulturelle utviklingen i den skotske og den walisiske kultur fra ca. 1500 fram til moderne tid.

Hva lærer du?

Studentene skal bli fortrolige med bakgrunnen for de sosiokulturelle forhold i dagens Skottland og Wales, og kjenne til hovedtrekkene i den språklige og kulturelle utvikling etter reformasjonen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IRSK 1501

Undervisning

2 timer pr. uke med enkelte undervisningsfrie uker beregnet på oppgaveskriving.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver (2-3 s.) som må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at eksamen kan avlegges. En 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen danner grunnlaget for karaktersettingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk