Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene en sosiokulturell og språklig oversikt over fremveksten av den moderne irske stat; kirke og språk som konstituerende element i irsk nasjonalisme.

Emnet er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Studenten skal bli fortrolige med de viktigste sidene ved moderne irsk kultur og samfunn, samt med den nasjonale debatten knyttet til utviklingen fra irsk fristat til medlemskap i EU

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Ca. 3 timer pr. uke med enkelte undervisningfrie uker beregnet på oppgaveskriving.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver (2-3 s.) som må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at eksamen kan avlegges.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

En 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen som danner grunnlaget for karaktersettingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2007

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensinnleveringer:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Semestre med undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk