Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgåelse av sentrale gammel- og mellomirske tekster satt inn i en litterær og historisk sammenheng.

Hva lærer du?

Oversikt over irsk middelalderlitteratur og den litterære aktiviteten i Irland i middelalderen og den viktiste delen av den litterære debatten omkring denne.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IRSK4301 – Irsk middelalderlitteratur (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med totalt 28 undervisningstimer.
Underveis blir det gitt to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver.


Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver (2-3 s.) som skal leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at eksamen kan avlegges. En 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen danner grunnlaget for karaktersettingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk