Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Innføring i nyare keltisk forskingsdebatt, både når det gjeld keltisk filologi og debatten rundt moderne keltiske språk. Studentane vel sjølve kva dei vil leggja størst vekt på.
  • Metode for oppgåveskriving.

Kva lærer du?

Studentane skal gjennom studiet skaffa seg eit vitskapeleg grunnlag for masteroppgåva si.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Opptak til masterstudium i Keltisk, særleg irsk, språk og filologi.

Undervisning

2 timar seminar i veka.

Undervisninga er lukka og reservert studentar med opptak til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kurset skal resultera i ei semesteroppgåve i forma av ei prosjektskisse som skal danne utgangspunkt for masteroppgåva.

Undervisninga er lukka og reservert studentar med opptak til emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala bestått/ikkje bestått. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Erstattes våren 2009 av NFI4104.

Eksamen

Same semester som emnet vert undervist.

Undervisningsspråk

Norsk