IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi

Kort om emnet

Dette emnet består av studentens arbeid på master-oppgaven i irsk. Temaet på oppgaven bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Oppgaven kan være en rent vitenskapsteoretisk oppgave eller en vitenskapelig undersøkelse som med utgangspunkt i en teoretisk problemstilling, bidrar til fagets teoribygging.

Hva lærer du?

Studenten vil utvikle en kompetanse som vil danne grunnlag for videre forskning på Ph.D.-nivå. Dessuten vil kompetansen etter MA-oppgaven være et godt grunnlag for videre arbeid i spørsmål knyttet til språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til mastergraden i keltisk, særlig irsk språk og filogi.

Undervisning

Det er ingen formell undervisning knyttet til emnet.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk. Gyldig veiledningavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet.

Hver student har krav på inntil 15 timer veiledning.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg). Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Etter sensurfall vil kandidatene motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk

Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.