Dette emnet er nedlagt

IRSK4302 – Irsk middelalderlitteratur II (1200-tallet og framover)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgåelse av tekster i perioden 1200-tallet fram til 1800-tallet med særlig vekt på Early Modern Irish – deres litterære og historiske sammenheng. Prosautdrag og bardedikt leses i original språkdrakt, dvs Early Modern Irish

Hva lærer du?

Emnet skal gi en oversikt over den litterære aktiviteten i denne perioden og de språklige endringene innen poesi og prosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Mastergrad i keltisk, særlig irsk språk og filologi. Andre mastergradsstudenter kan delta under forutsetning av at de har IRSK1100 – Innføring i irsk (nedlagt), IRSK1110 – Irske tekster (nedlagt) og IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (nedlagt) eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

IRSK 2301, IRSK1100 – Innføring i irsk (nedlagt), IRSK1110 – Irske tekster (nedlagt) og IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (nedlagt)

Undervisning

Ca. 3 timer pr. uke i 12 uker

Det er obligatorisk frammøte på undervisningen den første uken. Møter du ikke, kan du tape studieplassen på emnet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver hvorav den ene er skriftlig (2-3 s.) og den andre er i form av et seminarinnlegg. Begge må godkjennes i løpet av semesteret for å kvalifisere for eksamen. 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen danner grunnlaget for vurderingen. Karakterskala A-F (F er strykkarakter).

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år med mindre emnet endres. Unntak: Dersom man følger undervisningen på nytt, må obligatoriske oppgaver også skrives på nytt.

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Kan brukes som emne i Mastergrad i keltisk, særlig irsk språk og filologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gis siste gangen våren 2005.

Eksamen

Eksamen gis siste gangen våren 2005.

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk, engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter