Dette emnet er nedlagt

Meldingar

Publisert 7. des. 2004 01:00

Muntlig eksamen i LING1101 vil bli avholdt torsdag 9.12 i seminarrom 112, Harriet Holters hus.

Oversikt over tidspunktene for den enkelte kandidat ligger nå under "Om eksamen i dette emnet"

Publisert 10. nov. 2004 01:00

Heimeoppgåva i fonologi og morfologi blir lagd ut på denne sida 15. november.

Publisert 1. okt. 2004 02:00

NB: Det har blitt ein del endringar i undervisningsplanen. Du bør gå inn og sjå etter!

Publisert 1. okt. 2004 02:00

Den obligatoriske oppgåva i fonologi og morfologi blir delt ut under førelesinga måndag 4. oktober, og blir lagd ut på nettet same dagen.

Publisert 17. aug. 2004 02:00

NB På grunn av sjukdom er undervisninga torsdag 19. august avlyst. Kurset tek difor i staden til med fonetikk måndag 30. august.

Publisert 9. aug. 2004 02:00

Fyrste gong: Torsdag 19. august 2004, kl. 10.15-12.00 i SR 408 NT.

Emne: Morfologi; Haspelmath, kapittel 1 og 2.

Publisert 9. aug. 2004 02:00

NB: Det er ikkje undervisning måndag 23. august og torsdag 26. august 2004.