Dette emnet er nedlagt

NFI4401 – Forskningstema: Fokus på myter og makt i middelalderkilder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset har bakgrunn idet tverrfaglige forskningsprosjektet ”Transformasjoner i vikingtid og nordisk middelalder ca. 750-1350”. Prosjektet har som mål å analysere viktige kulturelle transformasjoner som fant sted i Skandinavia og Nord-Atlanteren i perioden 750-1350. Prosjektet er strukturert med fire delprosjekt: 1) Myter, kult og landskap; 2) Bilder og billedbruk; 3) Det skrevne ord; 4) Det lokale fellesskap.
Det er et mål at prosjektet skal nedfelles i undervisingen og at masterstudenter skal få anledning til å skrive oppgaver i tilknytning til prosjektet.

Hva lærer du?

Studentene skal skaffe seg grundig kjennskap til vikingtidens og middelalderens kultur i lys av stikkordet transformasjon. De skal få kjennskap til hva som kjennetegner humanistisk forskning, kildegrunnlag og forskningsprosesser og dermed legge grunnlag for selvstendige arbeid med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter med opptak på et masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygget på kunnskaper samsvarende med en bachelor-grad i vest-europeiske middelalderstudier eller en annen bachelor-grad med en hoveddisiplin som dekker vikingtiden eller nordisk middelalder.

Undervisning

Undervisningen vil foregå som seminarer eller forelesninger, i alt 7 dobbeltimer eller/og individuell veiledning. I tillegg oppfordres studentene til å ta aktivt del i gjesteforelesninger, seminarer etc. som måtte tilbys i regi av hovedprosjektet. Studentene arbeider med en selvstendig oppgave gjennom semesteret, presenterer resultater i seminarer og gir tilbakemelding på medstudentenes arbeider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kurset avsluttes med innlevering av en semesteroppgave som skal ha et omfang på 10 sider, á 2300 tegn.
Endringer kan oppstå.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Kurskapasiteten er på max 20 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk