Dette emnet er nedlagt

NOR2393 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 1909 ble Selma Lagerlöf den første kvinnelige nobelprisvinneren i skjønnlitteratur. Hun tilhører en av verdenslitteraturens fremste fortellere og fornyer innen ordkunsten. Med røtter i en muntlig fortellertradisjon var hun en moderne, bevisst kunstner, en utfordrer som vekket sterke følelser. Tekstene hennes har vært en sterk inspirasjonskilde for andre forfatterskap i ulike deler av verden.
I emnet inngår det eksempler på dette fra Göran Tunströms forfatterskap. Tunströms litterære univers plasserer seg i ett lignende rom som Lagerlöfs og forfatterskapet viser felles tematiske berøringspunkt.

Emnet fokuserer hovedsaklig på Lagerlöfs roman- og novellekunst, men også på Tunströms. Lagerlöfs brevkunst og memoarer analyseres. Hundre års Lagerlöfsresepsjon gir innblikk i skandinavisk presse- og bokhistorie. Begge forfatternes innflytelse over skandinavisk filmkunst vektlegges. Tekstene leses i svensk originalversjon. Deltakerne på emnet tilbys en ekskursjon til Lagerlöfs og Tunströms Värmland, dersom det bevilges midler til dette.

Hva lærer du?

Emnet gir fordypning i to sentrale forfatterskap og grunnleggende kjennskap til periodene de to forfatterne virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i NOR1300 eller har tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Det gis minium 28 timers undervisning. Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Skandinavisk