Dette emnet er nedlagt

NOR4392 – Prosjektseminar i nordisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar der studentene arbeider med utforming av masteroppgaveprosjektet.

Tentativt program for prosjektseminaret på Granavolden 22.-23. september 2011 finner du her

Hva lærer du?

Studentene oppøver evnen til problemformulering og ferdigstiller en litteraturvitenskapelig prosjektbeskrivelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis, NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (nedlagt) og 20 studiepoeng fra masternivå i litteraturprogrammet. Studentene må være tatt opp til Litteraturprogrammet, masterstudiet i nordisk litteraturvitenskap. Emnet tas normalt i 2. semester.

Undervisning

Prosjektseminaret består av én samling med overnatting tidlig i semesteret (6 timer), og én dagssamling i ordinære undervisningslokaler midtveis i semesteret (6 timer). Det er oppmøteplikt, og det forutsettes at studenten legger frem utkast til prosjektbeskrivelse og responderer på en annen students prosjektbeskrivelse. Fritak for møteplikten gis bare etter skriftlig og begrunnet søknad.

Eksamen

Emnet vurderes av faglærer som bestått/ikke bestått på grunnlag av innlevert prosjektbeskrivelse. Studenter med fritak fra oppmøteplikten legger frem utkast til prosjektbeskrivelse og responderer på en annen students prosjektbeskrivelse via IKT.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)