Dette emnet er nedlagt

NOR4393 – Avhandlingsseminar i nordisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret er en støtte i arbeidet med masteroppgaven. Utkast til kapitler diskuteres under veiledning av faglærer.

Hva lærer du?

Studentene oppøver evnen til å vurdere og til å se utviklingspotensial i egne og andres arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i litteratur, LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis, NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (nedlagt) og 20 studiepoeng på masternivå i Litteraturprogrammet, studieretning i nordisk litteraturvitenskap. Andre masterstudenter i Litteraturprogrammet må tilsvarende ha avlagt 30 studiepoeng på masternivå.

Undervisning

2 undervisningstimer i 6 uker gjennom semesteret. (Emnet tas normalt i 3. semester). Det er 75% oppmøteplikt på undervisningen, og det forutsettes at studenten legger frem eget og responderer på en annen students kapittelutkast.

Eksamen

Emnet vurderes av faglærer som bestått/ikke bestått på grunnlag av fremlagt eget og respons på en annens kapittelutkast. Studenter med fritak fra oppmøteplikten legger frem utkast til eget kapittel til masteroppgaven og responderer på en annen students kapittel via IKT.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke våren 2012

Eksamen

Emnet tilbys ikke våren 2012

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)