Dette emnet er nedlagt

NOR4400 – Nordisk litteratur 1800-2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer studium av sentrale nordiske, særlig norske, tekster fra 1800-tallet og fram til vår egen tid (romaner, noveller, essay, drama, lyrikk). Emnet inkluderer også litteraturhistorie fra samme periode, sekundærlitteratur relatert til enkelttekster og sjangerer, og analytisk metode.

Hva lærer du?

Studenten blir fortrolig med enkeltverk, sjangerer og hovedlinjer i norsk og nordisk litteraturhistorie i den nevnte perioden. Studentens tekstanalytiske kompetanse, evne til å kritisk refleksjon og til å formulere seg skriftlig og muntlig skal ligge på et høyt nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på masterprogrammet i litteraturstudier, studieretning i litteraturformidling vil bli prioritert.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800

Undervisning

Forelesninger (tre dobbelttimer i uken i 12 uker) og gruppeundervisning (én dobbelttime i uken i 10 uker). I tillegg kommer lese- og skriveuker fordelt gjennom undervisningsperioden, som er 15 uker. Deler av undervisningen er felles med NOR 1300. Hver student skriver to kvalifiseringsoppgaver innen frister gitt av gruppelærer. En av oppgavene kan utformes som gruppeoppgave (med maksimum 4 deltakere) etter avtale med gruppelærer. Omfang for individuell oppgave er maksimalt 8 sider (18.400 tegn uten mellomrom). For gruppeoppgaver er øvre grense maksimalt 8 sider, med tillegg av 2 sider for hver gruppedeltaker ut over den første. Oppgavene må være godkjent av gruppelærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)