Dette emnet er nedlagt

NOR4443 – Sjangerstudium: Intermedialitet og modernisme i nordisk lyrikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet anlegger et intermedialt perspektiv på modernistisk lyrikk i Norden med vekt på spørsmålet om hvordan kunstarter som musikk og billedkunst virker inn på det utvalget av lyriske tekster (både enkeltdikt og verk) vi leser. Dette spørsmålet står sentralt hos en rekke fremstående og selvbevisste poeter (f. eks. Ekelöf, Diktonius, Lagerkvist, Hofmo, Brekke, Højholt, Tranströmer), og i tekstutvalget vil også inngå prosakommentarer (artikler, essays) der de reflekterer over egen praksis. Emnets hovedtese er at det intermediale perspektivet står sentralt i beskrivelsen av deres individuelle litterære metode.

Hva lærer du?

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sjangerteori, modernismeteori og sekundærlitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Emne innenfor emneserien Sjangerstudium NOR4340.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk