Dette emnet er nedlagt

NOR4482 – Forfatterskapsstudium: Tarjei Vesaas

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tarjei Vesaas (1897 – 1970) forfatterskap var det kanskje mest nyskapende i Norge på 1900-tallet. Fra den så og si upåakta debuten med Menneskebonn i 1923, ble Tarjei Vesaas et nasjonalt og nordisk ikon på femti- og sekstitallet. Gjennom sammenlignende perspektiver sirkler vi inn de vesaaske verkenes litteraritet og meningskonstruksjon i forlengelsen av, men også i kontrast til det kanoniserte bildet av Vesaas. Teoretiske tekster, filmatiske adaptasjoner og skjønnlitterære verk av andre forfattere leses opp mot de tolkningsperspektiv som tekstene selv etablerer. Surrealisme og middeladerske visjoner, identitetens danning og oppløsning, det narsissistiske blikket, erotiseringen av kvinnen og hjemmet og hjemløsheten, er noen av de spor som følges. Selv om kurset utgår fra spesifikke innganger til de ulike verkene, er det vel så vesentlig å få øye på andre kanskje motsatte, kryssende eller destabiliserende spor. De spor vi kommer til å følge vil derfor i høy grad bestemmes av studentenes egne interesser og forkunnskaper.

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til et forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2386 – Forfatterskapsstudium: Tarjei Vesaas (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Målform: Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Høst 2005

Emne innenfor emneserien Forfatterskapsstudium (NOR4380).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)