Dette emnet er nedlagt

NORINT0142BK – Betalingskurs i norsk språk, trinn 4, muntlig

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar utgangspunkt i fagspråklige og skjønnlitterære tekster. Studentene lærer å holde muntlige innlegg i ulike faglige sammenhenger og deltar aktivt i diskusjoner.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende muntlig eksamen.

Kursavgift

Det er kursavgift på dette emnet. Prisinformasjon finnes på følgende webside: Betalingskurs

Hva lærer du?

Studentene skal kunne forstå og gjøre rede for struktur og innhold i muntlige fagspråklige presentasjoner, selv holde innlegg innen sitt eget fagområde samt delta aktivt i faglige diskusjoner.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for personer som har gyldig oppholdstillatelse i Norge og som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse.Søknadsskjema finnes på følgende webside: Betalingskurs

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse og at de har bestått NORINT0130BK - Betalingskurs i norsk språk, trinn 3, eller NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3, med karakteren D eller bedre både muntlig og skriftlig, eller tilsvarende.

Undervisning

Det er 30 timer undervisning på kurset.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

OBS! Fremmøtekrav på 75% av kurset.

Eksamen

En avsluttende muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 20 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ingen undervisning fra og med høst 2013

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk