NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter

Kort om emnet

Studentene øves i enkeltlyder (fonemer) og setningsmelodi (prosodi). De får trening i produksjon og persepsjon av enkeltlydene (vokaler og konsonanter) og prosodien både på ord- og setningsplan. I noen grad sammenliknes norsk med studentenes morsmål.

Hva lærer du?

Studentenes uttale i norsk skal forbedres sammen med deres forståelsesevne. Studentene skal også øves i å registrere egne feil slik at de kan arbeide videre med forbedring av uttalen på egen hånd.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Informasjon om frister og hvordan du søker opptak til dette emnet finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Undervisning

2 timer undervisning per uke i 14 uker, 28 timer totalt. Undervisningen foregår i språklaboratorium.

Eksamen

Det holdes avsluttende muntlig eksamen. Både taleferdigheter og auditiv forståelse testes. Studentenes tale tas opp og vurderes.

Sensorveiledningen for eksamen er publisert her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk