Dette emnet er nedlagt

NORINT1314 – Norsk litteratur etter 1900 for internasjonale studenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale litterære verk og tekster som gjenspeiler ulike tendenser i perioden. Undervisningen vil være spesielt tilrettelagt for studenter med fremmedspråklig bakgrunn, og man vil fokusere på sammenhenger mellom litteraturen og den kulturelle og samfunnsmessige konteksten.

Hva lærer du?

Innsikt i norsk litteratur og litterær debatt i perioden, og kunnskaper om den politiske og kulturelle utviklingen. Studentene vil få utviklet ferdighetene i å bruke norsk som litterært fagspråk både muntlig og skriftlig, og derigjennom forbedre språkferdighetene generelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Semesteret går over 19 uker hvorav 14 uker er seminarundervisning med 1 gang 3 timer per uke. Undervisningen legges i tre bolker á 4 til 5 uker. Mellom bolkene er det avsatt tid til selvstudium og oppgaveskriving. Studenten skal skrive en obligatorisk oppgave på 4-6 sider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Den obligatoriske oppgaven vurderes og kommenteres av faglærer og forutsettes godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen. I slutten av semesteret vil det være en 4-timers skoleeksamen som vurderes av faglærer og intern sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Alle besvarelsene skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

5-20 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk