Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RETKOM1100 - Høst 2003

Vi trenger din hjelp! Fyll ut skjemaet for studentevaluering som ligger under linken "evalueringsskjema" til venstre i bildet, skriv det ut og send det til ILF, PB 1102, Blindern, 0317 OSLO merket "Studentevaluering".

16. des. 2003 01:00

Torsdag 25. september utleveres den obligatoriske oppgaven. Besvarelsen må innleveres senest mandag 6. oktober kl. 12.00. Oppgavebesvarelsen skal være et individuelt arbeid (ikke gruppearbeid) på 4-5 sider (font:Times 12, linjeavstand: 1 1/2). Faglærerne gir vurderingen bestått/ikke bestått. Bestått oppgaveinnlevering er en forutsetning for å få gå opp til den avsluttende eksamenen.

19. sep. 2003 02:00

Ved avsluttende eksamen brukes karakterskalaen A-B-C-D-E-F (hvor A er beste karakter og F er stryk). Eksamensdagen legges til uke 49 (1.-5. desember)

19. sep. 2003 02:00