Dette emnet er nedlagt

RETKOM4192 – Retorisk avhandlingsseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk innføring i avhandlingsskriving innenfor retorikkstudiet.

Hva lærer du?

På emnet presenteres teoretiske og metodiske utfordringer i arbeidet med oppgaven. Studentene skal presentere sitt eget arbeid muntlig og skriftlig. De skal legge fram hvilke utfordringer de har i avhandlingsarbeidet, hvilke problemer de sliter med og hvordan de har tenkt å løse slike problemer og utfordringer. Studentene skal også lære seg å kritisere andres arbeider muntlig og skriftlig. På emnet presenteres også Universitetsbibliotekets tilbud og det undervises i normer for kildebruk og referanser. Retorikken legger stor vekt på presentasjon, noe som må gjenspeiles i ethvert retorisk, vitenskapelig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i retorikk og språklig kommunikasjon.

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning fordelt over hele semesteret. Det er 75 % oppmøteplikt på undervisningen, og det forutsettes at studenten legger frem eget og responderer på en annen students kapittelutkast.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes av faglærer som bestått/ikke bestått på grunnlag av fremlagt eget/ respons på en annens kapittelutkast. Studenter med fritak fra oppmøteplikten legger frem utkast til eget kapittel til masteroppgaven og responderer på en annen students kapittel via IKT.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport våren 2008

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet erstattes våren 2009 av RETKOM4110.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk