Dette emnet er nedlagt

TRANS1100 – Innføring i oversettelse og tolking

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Siden studieretningen i oversettelse fra ILN er under omlegging vil vil dette emne IKKE gis høst 2007

En innføring i fagets ulike genre som skriftlig oversettelse, teksting og tolking.

Hva lærer du?

Studentene skal få grunnleggende kunnskap om og erfaring i translasjonstypenes egenart, og hvilke språklige og yrkesetiske krav som stilles.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Morsmålskompetanse eller tilsvarende på et språk i tillegg til morsmålskompetanse i norsk.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret med delvis forelesninger og delvis gruppearbeid med obligatoriske, praktiske øvelser.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver skal innleveres underveis i kurset og skal godkjennes for at studenten skal kunne avlegge en avsluttende 4-timers skoleeksamen. Eksamensoppgaven består av en allmennspråklig oversettelse til norsk i tillegg til spørsmål fra det teoretiske pensumet. Både den praktiske og den teoretiske delen må være bestått for at besvarelsen skal oppnå ståkarakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 25 studenter, minimum 5. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår vil bli prioritert. Emnet er obligatorisk i profesjonsstudiet i oversettelse og tolking, men egner seg også som fritt emne for studenter med fordypning i et fremmedspråk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk