Dette emnet er nedlagt

BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i metodiske problemstillinger i studiet, med vekt på etniske og nasjonale problemstillinger knyttet til det tidligere Jugoslavia.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs kan studenten anvende sin oppnådde innsikt i etniske og nasjonale spørsmål til å formulere problemstillinger som er relevante for masteroppgaven og kan bedømme og presentere data på en kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Masteropptak til EAS-programmet, studieretning BKS kulturkunnskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning (80 sp) i Balkanstudier.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (1 dobbelttime i uken) i 7 uker.

Undervisningen går i siste halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over et oppgitt tema (ca. 4 sider).

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS4500/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Kan også besvares på bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Masteremnet er obligatorisk på EAS-programmet, studieretning BKS kulturkunnskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Dette emnet går siste gang høst 2010 og vil bli erstattet av ett nytt emne. Kontakt studiekonsulent hvis du mangler dette emne i din utd. plan.

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk