Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Fransk språkbruk omfatter praktisk og teoretisk grunnundervisning i fransk språk med refleksjon omkring hva et godt muntlig og skriftlig språk er. Aktuelle saker fra ulike medier blir regelmessig gjennomgått med tanke på å utvide ordforråd og forståelse.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • Har du utviklet dine praktiske språkferdigheter og styrket franskkunnskapene dine både skriftlig og muntlig
  • Kan du presentere og samtale om aktuelle saker  og temaer fra media og fra fransk dagligliv
  • Kan du lese normalprosa og forstå dagligtale, samt uttrykke deg på en tydelig måte både muntlig og skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for Årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør har et nivå som minst tilsvarer nivå 2 fra videregående skole

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Et fravær på inntil 20 % kan aksepteres. Planlagt fravær skal varsles, og ved sykdom skal en gi beskjed til OFNEC samme dag.

Undervisningen består av forelesninger, kollokvier og skriftlige øvelser og foregår gjennom hele høstsemesteret. Det forventes regelmessig innlevering av oppgaver og muntlige presentasjoner. Før fremstilling til eksamen må studenten bestå en muntlig og en skriftlig kvalifiseringsoppgave.

Eksamen

Muntlig eksamen basert på en selvvalgt artikkel som godkjennes av faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises i Caen som del av Årskurs i fransk for lærere.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk