Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet bygger på Fransk språkbruk 1, og vektlegger praktisk fransk språkbruk. Fransk språkbruk 2 består av individuelle oppgaver som skal legges frem muntlig og skriftlig. Den første oppgaven skal knyttes til et forvalgt didaktisk emne.

Det andre arbeidet skal knyttes til kulturkunnskap. Det tredje arbeidet velger studenten selv. Alle emner skal godkjennes på forhånd av faglæreren

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Har du videreutviklet dine praktiske språkferdigheter både muntlig og skriftlig gjennom ulike aktiviteter (f.eks. intervjuer)
  • Kan du bruke muntlig fransk til å framstille et faglig innhold på en sammenhengende måte

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike.

Det er spesialopptak for årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha et nivå som tilsvarer minst nivå 2 fra Videregående skole.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2100 – Avansert fransk språkbruk

Undervisning

Adgang til undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Et fravær på inntil 20 % kan aksepteres. Planlagt fravær skal varsles, og ved sykdom skal en gi beskjed til OFNEC samme dag.

Undervisningen foregår i vårsemesteret hovedsakelig i form av individuell veiledning. Det vil bli muntlige presentasjoner av pågående og avsluttende arbeid og diskusjoner omkring disse.

Eksamen

Studentene leverer en mappe med 3 skriftlige oppgaver. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen der ett emne fra mappen presenteres. I vurderingen trekkes også de andre arbeidene inn.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk