Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et avansert emne på bachelornivå som forutsetter gode språkkunnskaper.

Emnet kombinerer skriftlige øvelser, som for eksempel skriving av resymé og oversettelse, med muntlige øvelser som innholdsgjengivelse av artikler og diskusjoner på fransk med utgangspunkt i et gitt tema.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • Redegjøre for en tekst (muntlig eller skriftlig) og presentere innholdet på fransk
  • Oversette korrekt og presist en kort norsk tekst til fransk på bachelornivå
  • Uttrykke deg muntlig og skriftlig på fransk om forskjellige temaer
  • Vurdere hvordan du skal uttrykke deg på fransk i en viss kontekst
  • Redegjøre for utvalgte franske tradisjoner
  • Redegjøre for symbolbruk i det franske samfunnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1101 – Fransk grammatikk 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Ett års studier i fransk på universitetsnivå eller tilsvarende språkkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker. Det er obligatorisk oppmøte på minst 11 av de 14 dobbelttimene, og det forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen og møter forberedt til timene. Du skal også levere to oppgaver som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før du kan fremstille deg til eksamen.

Emnet har muntlig eksamen. Denne består av en kort presentasjon på fransk som danner grunnlaget for en friere samtale. Det blir også spørsmål rundt pensum fra forelesningene. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Etter høsten 2017 gis emnet uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk