Dette emnet er nedlagt

EAS4500 – Europeiske og amerikanske studier. Metodisk innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler det metodiske opplegget for skriving av masteroppgaven: Formulering av problemstilling, valg av forskningsstrategier, innsamling av data (med vekt på kvalitative teknikker), tolkning og presentasjon av data samt tradisjoner for noter, referanser og bibliografi.

Hva lærer du?

Studenten kan identifisere ulike metodiske opplegg for å skrive en masteroppgave: Valg av tema, refleksjon om vitenskapsteori, utforming av problemstilling, valg av datatyper og kildetyper, innsamling av data samt tolkning og analyse av data. I tillegg kan studenten bedømme kritisk normative og etiske sider ved forskningens praksis.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til mastergrad i EAS-programmet for europeiske og amerikanske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i EAS-programmet for europeiske og amerikanske studier.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i 7 uker, samt to dobbelttimer seminar.

Undervisningen går i første halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over et oppgitt tema (ca. 6 sider).

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EAS4500/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i EAS-masterprogrammet for europeiske og amerikanske studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Høst 2010

Dette emnet går siste gang høst 2010 og vil bli erstattet av ett nytt emne. Kontakt studiekonsulent hvis du mangler dette emnet i din plan.

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk