Dette emnet er nedlagt

EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg hva forskning er, og gir en innføring i forskjellige vitenskapelige teorier, forskningsopplegg, metoder og begreper, i innsamling og analyse av data og i tolking av tekster. Emnet inneholder også praktiske oppgaver knyttet til den teoretiske og metodiske innføringen, og det skal gi en ramme for utformingen av en masteroppgave med noteapparat, referanser og bibliografi.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du lært:

  • om forskningens vitenskapsteoretiske perspektiver, mål og etiske utfordringer
  • om forskjellige forskningsopplegg, som kvalitativ analyse, breddeundersøkelser med mange enheter og få variabler, case-studier, komparative studier, diskursanalyse og historiske studier
  • å anvende de ulike forskningsoppleggene i en masteroppgave
  • å bruke biblioteker og arkiver, samt sette opp noteapparat, referanser og bibliografi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masteprogrammet i Europeiske språk.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (1 dobbelttime i uken) i 14 uker, samt 4 dobbelttimer seminar i 4 uker i midten av semesteret.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe med to skriftlige oppgaver. Samlet omfang på mappen skal være 12 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgavene må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Mappen leveres (som ett dokument!) innen fastsatt frist.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne for masterstudenter i europeiske og amerikanske områdestudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang vårsemesteret 2017.

Undervisningsspråk

Norsk