Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ENG0101 - Høst 2003

Bruk av ordbøker til eksamen:

Det tillates bruk av engelsk-engelsk ordbok fra den gjeldende listen over tillatte ordbøker.

5. nov. 2003 01:00

Frist for innlevering av oppgaver : 1.oppg. : 16. oktober kl. 15; 2.oppg. : 21. november kl. 15.

Skriftlig eksamen : 11. desember.

Muntlig eksamen : 16.-18. desember.

11. sep. 2003 02:00