Dette emnet er nedlagt

ENG4312 – The Harlem Renaissance

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil utforske et representativt utvalg av tekster fra perioden i den amerikanske og afroamerikanske litteraturhistorie kjent som "the Harlem Renaissance" og som hadde sitt utspring i Harlem i 1920-årene. Studentene vil få nærmere kjennskap til de viktigste temaene for denne litteraturen, slik de kom til uttrykk gjennom romaner, noveller, dikt og essays (bl.a. opplevelsen av rasediskriminering). Emnet vi også ta for seg den formmessige fornyelsen denne perioden representerer.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til en vesentlig periode i amerikansk litteraturhistorie. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn, rase og seksualitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset har et minumum deltagerantall på 3 og et maksimum deltagerantall på 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på ca. 10 standardsider, som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2003. Utover dette blir emnet annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høsten 2003. Utover dette blir emnet annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk