Dette emnet er nedlagt

ENG4330 – The Fiction of James Baldwin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om forfatterskapet til en av USAs fremste forfattere i det 20. århundre, afroamerikaneren James Baldwin (1924-87). Studentene studerer fire av Baldwins romaner og et utvalg av hans noveller med hovedfokus på deres form og struktur og hvordan forfatteren iscenesetter rase, kjønn og seksualitet. Den teoretiske bakgrunnen for kurset er en kombinasjon av afroamerikansk litteraturteori, narrativ teori og skeiv teori (queer theory).

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til James Baldwins skjønnlitterære forfatterskap og hvordan han særlig skildrer situasjonen for afroamerikanske kvinner og menn i det 20. århundre. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn, rase og seksualitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram i litteratur eller LAP, eller annet relevant masterprogram. For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det minimum 20 sp i engelsk innenfor BA-graden.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken i 14 uker. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Studenten må møte opp til 70% av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen i emnet er en semesteroppgave på 10 standardsider (ca. 2300 tegn pr. side). Underveis gis det tilbakemelding på et utkast levert innen gitt frist. Det blir gitt bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk