Dette emnet er nedlagt

ENG4331 – Narrative, History, Fiction

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom studiet av utvalde narrative tekstar som plasserer seg innanfor ulike genrar, vil emnet gi ei innføring i det komplekse forholdet mellom forteljing, historie og fiksjon. Fokus vil vere på forskjellige former for narrativ representasjon som både er inspirerte og kompliserte av historiske hendingar og prosessar. Spørsmål om narrativ, historisk, sjølvbiografisk og litterær framstilling, vil bli systematisk relaterte til genre (vitnesbyrd, dokumentar, reiseforteljing, roman) og til problem med å hugse det ein kanskje helst vil gløyme.

Hva lærer du?

Studentane vil få ei grundig innføring i eit utval av sentrale narrative tekstar i anglo-amerikansk og europeisk litteratur og kultur. Dei vil lære å diskutere og problematisere forholdet og samspelet mellom historie, fiksjon og ulike former for narrativ framstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ENG1303 – British Literature eller tilsvarende. Studenten må være opptatt til master på litteraturprogrammet eller lærerutdanningsprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

God engelsk muntlig og skriftlig.

Undervisning

En dobbelttime (seminar) per uke i 14 uker. Det blir lagt inn en pause til oppgaveskriving midt i semesteret. Studenten skal i løpet av kurset holde et muntlig seminarinnlegg som må godkjennes av faglærer for å kunne framstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10 sider a 2300 tegn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Kurset annonseres minst ett år i forveien

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Engelsk