Dette emnet er nedlagt

FRA2107 – Moderne fransk grammatikk: setningsstruktur og nominalfrase

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne fransk grammatikk behandler fransk morfosyntaks og semantikk på videregående nivå. Temaene vil variere fra semester til semester og omhandle for eksempel verbsyntaks og -semantikk, nominalsyntaks og -semantikk, setningsstruktur eller tekststrukturering. Temaene vil belyses ut fra både teoretiske og praktiske siktemål. Dette emnet tar for seg nominalfrasen og setningsstruktur. Undervisningen krever aktiv studentdeltakelse.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres lingvistiske prosesser samtidig som den praktiske språkbeherskelsen befestes og ytterligere utvikles.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes de tre emnene FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1, FRA1101 – Fransk grammatikk 2 og FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) fra bachelorstudiet i fransk språk. For overgangsstudenter forutsettes avlagt fransk grunnfag.

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timer undervisning per uke. I løpet av de to undervisningsfrie ukene lager studentene et selvstendig skriftlig arbeid som leveres inn.

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig slutteksamen på 3 timer. Det gis bokstavkarakterer. Det selvstendige arbeidet teller 1/3 og slutteksamen 2/3. I tillegg skal det leveres inn to obligatoriske oppgaver som godkjennes av faglærer i løpet av kurset.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.