Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Fransk språk (80FRAS)

Om emnegruppen

Emnegruppen utgjør fordypningen i studieretningen Fransk på bachelorprogrammet for språk, og for studenter på EAS-programmet studieretning Frankrike, modell 2.

Fransk er et verdensspråk. Det er offisielt språk i over 30 land fordelt på alle kontinenter. Ca. 120 millioner mennesker har fransk som morsmål og det snakkes av over 200 millioner. Fransk har dessuten status som offisielt språk i en rekke internasjonale organisasjoner. Kunnskaper i fransk gir adgang til en rik og mangeartet frankofon kultur.


Læringsutbytte
En 80-gruppe i fransk språk gir deg en språkkompetanse på et høyt nivå. Etter gjennomført studium vil du ha opparbeidet en solid muntlig og skriftlig ferdighet i språket. Du vil dessuten ha fått en viss kjennskap til fransk samfunn og litteratur. I tillegg til den praktiske ferdigheten, vil du ha fått innsikt i det franske språksystemet (syntaks, semantikk, fonologi ) og være i stand til å analysere og redegjøre for struktur og oppbygging av setninger og tekster. Denne mer teoretiske kunnskapen gir deg grunnlaget for å begynne på en master i fransk språk.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av seks emner (60 sp) i språk og tilsammen 20 sp i litteratur og kulturkunnskap på elementært nivå (1000-nivå). To av emnene i språk velges blant emner på fordypningsnivå (2000-nivå).

EAS-studenter må velge 30 studiepoeng på 2000-nivå i stedet for kulturkunnskapsemnene FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag og FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt) siden disse er obligatoriske i 40-gruppen i franskspråklig områdekunnskap


Utenlandsopphold
Det oppfordres sterkt til å ta deler av bachelorstudiet i utlandet. Universitetet i Oslo har gode utvekslingsavtaler med universiteter i fransktalende land som er aktuelle både for studenter på språkprogrammet og program for europeiske og amerikanske studier.
Hvert høstsemester tilbys dessuten et eget tilrettelagt undervisningsopplegg ved OFNEC, fransk-norsk studiesenter i Caen og Université de Caen.
FRA2171C – Fransk lingvistikk (i Caen) (nedlagt) kan inngå i 80-gruppen som 20 sp. valgfrie emner. Hvis du velger å kombinere dette emnet med FRA2512C – Normandie i dag (i Caen) (nedlagt) (5 sp.) og emnet La Normandie médiévale (undervist ved Université de Caen, 5 sp.), kan disse emnene erstatte FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag eller FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt). Emnet FRA2513C – Normandies historie (i Caen) (nedlagt)(10 sp.) kan også erstatte et av disse to kulturkunnskapsemnene.

Studenter som velger FRA2170C – Fransk språkbruk (i Caen) (nedlagt) (undervisning i Caen, 10sp) får ikke innpasset emnet i 80-gruppen i fransk språk, men kan la det inngå blant de 40 valgfrie emnene i BA-graden.


Kvalifisering for videre studier
80-gruppen i fransk språk oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i språk, studieretning fransk og studieretning for oversettelsesstudier. Den kan også inngå i grunnlaget for å søke opptak på PPU.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 sp.):

20 sp velges blant følgende emner:

I stedet for ett av de ovenstående valgfrie emner kan det velges 10 sp. blant følgende emner innen lingvistikk eller translatologi: LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (nedlagt), LING1105 – Psykolingvistikk (nedlagt), LING1106 – Språk i samfunnet (nedlagt), LING1109 – Fleirspråklegheit eller TRANS1100 – Innføring i oversettelse og tolking (nedlagt).

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet