Dette emnet er nedlagt

FRA2170C – Fransk språkbruk (i Caen)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer skriftlige øvelser som korte essayer med muntlige øvelser og diskusjoner på fransk med utgangspunkt i temaer tatt fra dagspressen.

Hva lærer du?

Studentene skal oppøve sin evne til å forstå fransk og til å uttrykke seg idiomatisk på fransk, skriftlig som muntlig i varierte situasjoner. De skal arbeide spesielt med dagspresse og kunne gjøre rede for aktuelle samfunnsspørsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som ønsker å melde seg til emnet FRA2170C må levere en papirsøknad til studiekonsulent Lisbeth Larsen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk, Pb. 1003, Blindern, 0315 OSLO, innen fristen: 15. februar 2011. Søknadsskjema fås på ekspedisjonskontoret i 7. etg.

Studenter ved bachelorprogrammene som har de anbefalte forkunnskapene blir prioritert, men som oftest er det også plass til studenter med studierett på enkeltemner. Husk å søke om studierett på enkeltemner hvis du ikke har det.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte fredag 28. januar kl. 12.15 i sem 101, Harriet Holters hus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt).

Undervisning

Det gis til sammen 42 timers undervisning. Undervisningen er obligatorisk og gis i form av et 3 timers seminar per uke i 9 uker og forutsetter aktiv deltakelse i form av innlevering av en obligatorisk skriftlig oppgave og en muntlig presentasjon i løpet av semesteret.

Eksamen

Den obligatoriske oppgaven og den muntlige presentasjonen i løpet av semesteret godkjennes av faglæreren. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som er en kort presentasjon av en selvvalgt tekst (fra temaene drøftet gjennom undervisningen), og som danner grunnlag for en friere samtale. Den muntlige eksamen får en bokstavkarakter.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

fransk