Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 9. des. 2004 01:00

Oppgaven skal være på 4 normalsider (à 2300 tegn).

Publisert 7. des. 2004 01:00

Hjemmeeksamen er lagt ut. Innlevering mandag 13. desember før kl. 16. Husk å legge ved en signert obligatorisk erklæring vedr. fusk.

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Undervisningen avlyses onsdag 1. desember. Tas igjen fredag 3.12. kl. 12.15-14 i sem.rom 411 PAM.

Publisert 15. nov. 2004 01:00

Sensur kunngjøres ved oppslag i 4. et. NT 21. desember.

Publisert 18. okt. 2004 02:00

Individuelt essay første innlevering: 15.11. Endelig innlevering: 6. desember. Hjemmeeksamen: oppgavene gis 8. desember, innlevering 13. desember.

Publisert 22. sep. 2004 02:00

Studietur til Paris 24.-30. november. For studenter på 2000- og 4000-nivå. Påmelding innen 11. oktober til Svein Erling Lorås (s.e.loras@kri.uio.no) eller Kai Østberg (k.p.v.ostberg@hi.uio.no). Det blir gitt 2000 kr. i reisestøtte per student. Reise ordnes individuelt, mens opphold ordnes felles. Påmeldte studenter vil bli innkalt til informasjonsmøte etter påmeldingsfristen.

Publisert 16. sep. 2004 02:00

Informasjonsmøte om studietur blir holdt mandag 20. september kl. 12.15-13 i seminarrom 7 i Sophus Bugges hus.

Publisert 15. sep. 2004 02:00

Informasjonsmøte om studietur blir holdt mandag 20. september kl. 12.15-13 i seminarrom 7 i Sophus Bugges hus.