Dette emnet er nedlagt

FRA2512C – Normandie i dag (i Caen)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir ei innføring i Normandies naturgeografi og demografi, nærings- og arbeidsliv, institusjonar og politikk, utdannings- og mediesektor, kultur og språk.

Kva lærer du?

Emnet skal gi studentane ei djupare innsikt i korleis det franske samfunnet er organisert på eit regionalt plan, og korleis dei regionale føresetnadene og særprega blir utnytta og kjem til uttrykk.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tilrettelagt for studenter på EURAM- og AAS-programmet. Andre studenter kan få plass ved ledig kapasitet.

Studenter som ønsker å melde seg til emnet må levere en papirsøknad til studiekonsulent Lisbeth Larsen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk, Pb. 1003, Blindern, 0315 OSLO, innen fristen: 15. februar 2011. Søknadsskjema fås på ekspedisjonskontoret i 7. etg.

Studenter ved bachelorprogrammene som har de anbefalte forkunnskapene blir prioritert, men som oftest er det også plass til studenter med studierett på enkeltemner. Husk å søke om studierett på enkeltemner hvis du ikke har det.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte fredag 28. januar kl. 12.15 i sem 101, Harriet Holters hus.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Minimum 10 studiepoeng i fransk.

Anbefalte forkunnskapar

FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag eller FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt).

Emnet bør tas i sammenheng med betalingskurset "La Normandie médiévale", et emne på 5 ECTS (5 studiepoeng) gitt kvar haust av Universitetet i Caen (Sommaruniversitetet). FRA2512C sammen med "La Normandie médiévale" kan erstatte FRA1501 eller FRA1502 i 80-gruppe – Fransk med fordypning i språk, litteratur eller områdekunnskap (80FRA).

Undervisning

Ein dobbeltime ein gong i veka i 7 veker. Deltagelse på undervisninga er obligatorisk.

Eksamen

Innlevering av eit essay på 3-4 normalsider over eit emne som er godkjent av den emneansvarlege læraren, og ein munnleg eksamen på 20-25 minutt ved OFNEC. Begge delar får ein bokstavkarakter (skriftleg 60 %, munnleg 40 %).

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Kvar haust

ved Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) ved Universitetet i Caen.

Eksamen

Kvar haust

Undervisningsspråk

Fransk